Pali Dictionary for Android

Find definitions for Pali words, study grammar and pick up new vocabulary with Pali Dictionary. Look up a definitions and thesaurus synonyms with a touch!


Find definitions for Pali words, study grammar and pick up new vocabulary with Pali Dictionary. Look up a definitions and thesaurus synonyms with a touch!

Pali Dictionary's word search covers 500,000 Pali words, synonyms and antonyms.

* TOP FEATURES


1. Find every word: 500,000 of definitions from top Pali dictionaries offline

2. Easy custom dictionary: Create and manage your personal dictionary

3. Learn something new: Word of the day with game and home widgets

* LICENSE:


1. Text resources:

I have created several Pali-English dictionaries from material found on the internet: All of these electronic dictionaries are offered FOR FREE DISTRIBUTION ONLY by arrangement with their respective publishers.

+ Pali – English Dictionaries:

a. The first dictionary is T. W. Rhys Davids’s classic Pali – English Dictionary (PED) with over 17,000 entries and much additional information for many words. This dictionary has all the diacritical marks.

b. The second dictionary is the Pali-English Dictionary, a large 20,000 word Dictionary from the Vipassana Research Institute.

- Pali – Chinese Dictionaries:

c. A large 20,000 word Dictionary from the web site http://buddhistinformatics.ddbc.edu.tw

+ Pali – Vietnamese Dictionaries:

a. A dictionary form http://www.buddhanet.net/

2. Images and sounds:

a. https://www.iconsdb.com/white-icons/
b. https://freesound.org/help/tos_web/
Đại biểu có nên chất vấn lẫn nhau?
Đại biểu có nên chất vấn lẫn nhau?
Đại biểu có nên chất vấn lẫn nhau?
Android, pali dictionary,

TUMMOSOFTWARE

Tummosoftware là một team phát triển phần mềm được thành lập vào tháng 04 năm 2014.

Mục tiêu mà chúng tôi theo đuổi chính là trở thành một doanh nghiệp phần mềm hoạt động theo mô hình doanh nghiệp xã hội.

Bên cạnh sự hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, phát triển phần mềm, xây dựng các ứng dụng trên điện thoại thông minh. Tummosoft còn là đơn vị nghiên cứu xây dựng các giải pháp công nghệ phục vụ cho cộng đồng Phật tử trên khắp thế giới.

Hãy liên hệ với chúng tôi thông qua những giao thức liên lạc sau:

Tummosoft

hien.ho.phong@gmail.com

0216 933 7020

DỊCH VỤ

★ Thiết kế phần mềm theo yêu cầu

★ Xây dựng ứng dụng desktop và Android cho DN

★ Thiết kế và chỉnh sửa giao diện blogspot

★ Dịch vụ viết bài content theo yêu cầu

THANH TOÁN

Chúng tôi chấp nhận thanh toán với các phương thức sau

★ Paypal: tantruongcc@yahoo.com.vn

★ Bảo Kim: tantruongcc@yahoo.com.vn

★ Ngân Lượng: tantruongcc@yahoo.com.vn

★ VIB: tantruongcc@yahoo.com.vn

© Copyright 2018 Tummosoftware, All rights reserved