Tummo Study – Phần mềm luyện ghép vần phát âm tiếng Anh


Bạn mất căn bản về phát âm tiếng Anh?
Bạn mới học tiếng Anh nhưng phương pháp nói tiếng Anh còn có vấn đề?
Đừng lo ngại…
Qua phương pháp nhận diện ký tự, bạn có thể đánh vần tiếng Anh mà không cần thuộc bản phiên âm quốc tế.
Hệ thống bài tập và ví dụ phong phú sẽ giúp bạn nói chuẩn tiếng Anh trong vòng vài ngày.
Download
Screenshot


Tummo Study – Phần mềm luyện ghép vần phát âm tiếng Anh Tummo Study – Phần mềm luyện ghép vần phát âm tiếng Anh Reviewed by Tummosoft on February 22, 2017 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.