Một dự án khởi nghiệp với mô hình xã hội

Tummo Study – Phần mềm luyện ghép vần phát âm tiếng Anh


Bạn mất căn bản về phát âm tiếng Anh?
Bạn mới học tiếng Anh nhưng phương pháp nói tiếng Anh còn có vấn đề?
Đừng lo ngại…
Qua phương pháp nhận diện ký tự, bạn có thể đánh vần tiếng Anh mà không cần thuộc bản phiên âm quốc tế.
Hệ thống bài tập và ví dụ phong phú sẽ giúp bạn nói chuẩn tiếng Anh trong vòng vài ngày.
Download
Screenshot


Đánh giá phần mềm Tummosoft

Rated 4.3/5 based on 21 votes
0 Comments