Tummo Writer – hỗ trợ viết sách, quản lý văn bản trên Word

Tummo Writer giúp bạn quản lý văn bản hiệu quả hơn

Bạn là người thường xuyên viết sách, làm ebook… và việc di chuyển qua từng chương trong một văn bản Word dài hàng trăm trang thật khó khăn.

Bạn có hàng đống tài liệu văn bản Word cần quản lý, tìm kiếm nội dung bên trong.

Bạn muốn trích lọc một văn bản nhưng lại ngán bới hàng trăm tệp văn bản của mình.

Đó là lúc bạn cần dùng Tummo Writer, add-in giúp quản lý văn bản ngay trong Word.

Phiên bản Word hỗ trợ:

Word 2007, 2010, 2013, 2016

Yêu cầu hệ thống:

– Yêu cầu hệ thống: NET Framework 4.0; Download bản offline tại đây (60 Mb);

– Máy tính cần phải cài đặt sẵn Word 2013, hay 2016;

Cài đặt

Để tránh xảy ra lỗi trong quá trình cài đặt phần mềm Tummo Writer, bạn vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

– Phải online trong quá trình cài đặt để cài thêm một số thành phần phụ từ trạng chủ Microsoft.

– Cài đặt NET Framework 4.0 (Download bản offline tại đây: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17718

Download

Tummo Writer
Tummo Writer – hỗ trợ viết sách, quản lý văn bản trên Word Tummo Writer – hỗ trợ viết sách, quản lý văn bản trên Word Reviewed by Tummosoft on February 22, 2017 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.