Pali Dictionary for Word

Tummo Dictionary for Word can look up words in Microsoft Word with just double click on the word

Tummo Dictionary is an add-ins for Microsoft Word. It can help you create own dictiony on Word.>

Details

Version: 1.0.0

Language: Pali

References

- Tummo Dictionary for Word can look up words in Microsoft Word with just double click on the word.>

- Helping you write clear easy-to-understand Pali.>

- Use custom glossaries: You can add your own technical glossaries (or list of company acronyms, etc) using the option on the "Import" menu.>

- Add definitions: You can also import to common ldf-format files. (Example here)

- Anagrams: You can also find partial anagrams.

- Pali language packaged: Tummo Dictionary is supplied with a 500 000 list of words from the Pali Tipitaka canon database, etc...

Demo

Download

- Pali Dictionary Database
- Office 2013 (64 bit only):
- Office 2007 (32 and 64bit):
- Visual Studio Tool:
Đại biểu có nên chất vấn lẫn nhau?
Đại biểu có nên chất vấn lẫn nhau?
Đại biểu có nên chất vấn lẫn nhau?
And-on,

TUMMOSOFTWARE

Tummosoftware là một team phát triển phần mềm được thành lập vào tháng 04 năm 2014.

Mục tiêu mà chúng tôi theo đuổi chính là trở thành một doanh nghiệp phần mềm hoạt động theo mô hình doanh nghiệp xã hội.

Bên cạnh sự hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, phát triển phần mềm, xây dựng các ứng dụng trên điện thoại thông minh. Tummosoft còn là đơn vị nghiên cứu xây dựng các giải pháp công nghệ phục vụ cho cộng đồng Phật tử trên khắp thế giới.

Hãy liên hệ với chúng tôi thông qua những giao thức liên lạc sau:

Tummosoft

hien.ho.phong@gmail.com

0216 933 7020

DỊCH VỤ

★ Thiết kế phần mềm theo yêu cầu

★ Xây dựng ứng dụng desktop và Android cho DN

★ Thiết kế và chỉnh sửa giao diện blogspot

★ Dịch vụ viết bài content theo yêu cầu

THANH TOÁN

Chúng tôi chấp nhận thanh toán với các phương thức sau

★ Paypal: tantruongcc@yahoo.com.vn

★ Bảo Kim: tantruongcc@yahoo.com.vn

★ Ngân Lượng: tantruongcc@yahoo.com.vn

★ VIB: tantruongcc@yahoo.com.vn

© Copyright 2018 Tummosoftware, All rights reserved