App tạo từ điển cá nhân và ghi chú


Cách làm từ điển cá nhân trên Android

Custom Dictionary là app dùng tạo từ điển cá nhân, lưu trữ các ghi chú, các ý tưởng thường ngày... và tìm kiếm các từ khóa như một từ điển.

Hoặc bạn có thể dùng Custom Dictionary để học từ vựng ngoại ngữ với chế độ widgets ngoài màn hình và chức năng gợi nhớ.

Custom Dictionary còn hỗ trợ biên tập nội dung siêu nhanh, siêu tiện lợi bằng cách lưu giữ không hạn chế các đoạn văn được copy vào cliboard trong khi lướt web.

Download


App tạo từ điển cá nhân và ghi chú App tạo từ điển cá nhân và ghi chú Reviewed by Tummosoft on July 18, 2018 Rating: 5

1 comment:

  1. I like what you shared in the article, thank you for that, it has given me more experience.These games are free but will bring you many interesting things like games crazy crash. I would like to share with you some interesting things, if you have free time and want to find a tool for fun read it now.i need a hug quote. Or you can go and search for the most fun games to play liketro choi noi hoa. Surely what I'm introducing to you will not disappoint you. Or you can relax by playing free games without downloading or losing any fees. Read and ponder the good quotes of life below, you will surely draw in life's own deep lessonstruyện ngôn tình hiện đại hay nhất. Please click and experience. Having fun.

    ReplyDelete

Powered by Blogger.