Pali dictionary user guide


PALI DICTIONARY USER GUIDE
- Version: [4.0.1]
- Build time: 07/08/2018

.1. Featured


* Easy for users to change themes
In Pali Dictionary new version update [4.0.1] released in this month comes with simple changes in it’s theme.

* Adding your custom dictionaries to Pali Dictionary
Pali Dictionary also allows you to add the unrecognized words to your custom dictionaries.

* Learn Pali vocabulary
- Now you can learn Pali vocabulary with game and widgets

1. Dictionaries

Pali-English|NYANATILOKA MAHATHERA, Buddhadatta Mahathera, The Pali Text Society, G P Malalasekera, Vipassana Research Institute
English-Pali|H.T. Bửu Chơn, Nita Truitner
Pali-Vietnamese|Bửu Chơn, tỳ khưu Giác Nguyên, Tịnh Sự
Vietnamese-Pali|by Nita Truitner
Pali-Chinese|Bhikkhu Santagavesaka, Mahāñāṇo Bhikkhu
Pali-Myanmar|Pali Myanmar Dictionary
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar|Tipiṭaka Pāḷi Myanmar
Pali Roots Dictionary (Myanmar)|Pali Roots Dictionary
U Hau Sein’s Dictionary|by U Hau Sein
Pali Root (English)|by Internet
Pali Abbreviations|by Internet
Pali Sanskrit Words|by Soka Gakkai Nichiren Buddhism Library
Pali-English for Translator Tool|by Internet
Pali English Glossary of Buddhist|by Internet
Thuật ngữ luật tạng Pali|by Tỳ khưu Giác Nguyên
Pāḷi Nissaya - Dhammapada - Pháp cú| by Tỳ-khưu Từ Minh (Mettāgūbhikkhu)
English - Vietnamese|by TuDien.net

2. Lookup and display

There are three display style on Pali dictionary:

2.1 - Main dictionary:


2.2 - Hot dictionary


2.3 - Popup dictionary
Video

Đại biểu có nên chất vấn lẫn nhau?
Đại biểu có nên chất vấn lẫn nhau?
Đại biểu có nên chất vấn lẫn nhau?
Android, English, tài liệu, từ điển pali,

TUMMOSOFTWARE

Tummosoftware là một team phát triển phần mềm được thành lập vào tháng 04 năm 2014.

Mục tiêu mà chúng tôi theo đuổi chính là trở thành một doanh nghiệp phần mềm hoạt động theo mô hình doanh nghiệp xã hội.

Bên cạnh sự hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, phát triển phần mềm, xây dựng các ứng dụng trên điện thoại thông minh. Tummosoft còn là đơn vị nghiên cứu xây dựng các giải pháp công nghệ phục vụ cho cộng đồng Phật tử trên khắp thế giới.

Hãy liên hệ với chúng tôi thông qua những giao thức liên lạc sau:

Tummosoft

hien.ho.phong@gmail.com

0216 933 7020

DỊCH VỤ

★ Thiết kế phần mềm theo yêu cầu

★ Xây dựng ứng dụng desktop và Android cho DN

★ Thiết kế và chỉnh sửa giao diện blogspot

★ Dịch vụ viết bài content theo yêu cầu

THANH TOÁN

Chúng tôi chấp nhận thanh toán với các phương thức sau

★ Paypal: tantruongcc@yahoo.com.vn

★ Bảo Kim: tantruongcc@yahoo.com.vn

★ Ngân Lượng: tantruongcc@yahoo.com.vn

★ VIB: tantruongcc@yahoo.com.vn

© Copyright 2018 Tummosoftware, All rights reserved