đoàn kết: tiếng Anh từ điển

[đoàn kết]: to unite; union; solidarity: Tinh thần đoàn kết giai cấp: Class solidarity


[đoàn kết]
to unite
union; solidarity
Tinh thần đoàn kết giai cấp
Class solidarity
Bày tỏ tinh thần đoàn kết với ai
To show solidarity with somebody
Công nhân đã đình công để tỏ lòng đoàn kết với sinh viên
The workers have come out on strike in sympathy with the students
united; close-knit
Gia đình họ đoàn kết với nhau lắm
They're a very close-knit family
Tất cả chúng tôi đều đoàn kết với nhau
We all stand/stick together


[cơm đoàn kết]
danh từ
solidarity meal

[khối đoàn kết]
United bloc

[mất đoàn kết]
discord; disunity

[thắt chặt tình đoàn kết]
to cement/strengthen solidarity

[tình đoàn kết]
danh từ
solidarity


[đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết]
unity is strength; united we stand, divided we fall; many hands make light work; strength lies in unity

[đại đoàn kết]
Great unity.

[đại đoàn kết dân tộc]
great national unity

[đại đoàn kết toàn dân]
national unity

Đại biểu có nên chất vấn lẫn nhau? TTO - "Chưa có lần nào Quốc hội đạt kỷ lục như lần này với 140 lượt chất vấn và hơn 80 lượt tranh luận" - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết.

Đại biểu có nên chất vấn lẫn nhau? TTO - "Chưa có lần nào Quốc hội đạt kỷ lục như lần này với 140 lượt chất vấn và hơn 80 lượt tranh luận" - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết.

Đại biểu có nên chất vấn lẫn nhau? TTO - "Chưa có lần nào Quốc hội đạt kỷ lục như lần này với 140 lượt chất vấn và hơn 80 lượt tranh luận" - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết.

từ điển,

TUMMOSOFTWARE

Tummosoftware là một team phát triển phần mềm được thành lập vào tháng 04 năm 2014.

Mục tiêu mà chúng tôi theo đuổi chính là trở thành một doanh nghiệp phần mềm hoạt động theo mô hình doanh nghiệp xã hội.

Bên cạnh sự hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, phát triển phần mềm, xây dựng các ứng dụng trên điện thoại thông minh. Tummosoft còn là đơn vị nghiên cứu xây dựng các giải pháp công nghệ phục vụ cho cộng đồng Phật tử trên khắp thế giới.

Hãy liên hệ với chúng tôi thông qua những giao thức liên lạc sau:

Tummosoft

hien.ho.phong@gmail.com

0216 933 7020

DỊCH VỤ

★ Thiết kế phần mềm theo yêu cầu

★ Xây dựng ứng dụng desktop và Android cho DN

★ Thiết kế và chỉnh sửa giao diện blogspot

★ Dịch vụ viết bài content theo yêu cầu

THANH TOÁN

Chúng tôi chấp nhận thanh toán với các phương thức sau

★ Paypal: tantruongcc@yahoo.com.vn

★ Bảo Kim: tantruongcc@yahoo.com.vn

★ Ngân Lượng: tantruongcc@yahoo.com.vn

★ VIB: tantruongcc@yahoo.com.vn

© Copyright 2018 Tummosoftware, All rights reserved