Tummo Writer

Download

Nếu bạn là người thường xuyên viết sách, viết tiểu thuyết, viết báo cáo, viết luận văn... thì hãy nên sử dụng Tummo Writer. Tummo Writer là phần mềm hỗ trợ bạn viết sách trên word rất dễ dàng.

Phần mềm viết sách Tummo Writer

Tummo Writer giúp bạn viết sách dễ dàng hơn

Bạn là người thường xuyên viết sách, làm ebook… và việc di chuyển qua từng chương trong một văn bản Word dài hàng trăm trang thật khó khăn.

Bạn có hàng đống tài liệu văn bản Word cần quản lý, tìm kiếm nội dung bên trong.


Bạn muốn trích lọc một văn bản nhưng lại ngán bởi hàng trăm tệp văn bản của mình.


Đó là lúc bạn cần dùng Tummo Writer, add-in giúp quản lý văn bản, viết sách, viết tiểu thuyết... ngay trong Word.

Tummo Writer giúp bạn viết sách theo chương hồi ngay trên word

Đặc điểm nổi bật của phần mềm Tummo Writer là tổ chức project theo thành phần, giúp bạn viết sách theo chương hồi ngay trên Word.

Phiên bản Word hỗ trợ:

Word 2007, 2010, 2013, 2016

Yêu cầu hệ thống:

– Yêu cầu hệ thống: NET Framework 4.0; Download bản offline tại đây (60 Mb);

– Máy tính cần phải cài đặt sẵn Word 2013, hay 2016;

Cài đặt

Để tránh xảy ra lỗi trong quá trình cài đặt phần mềm Tummo Writer, bạn vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

– Phải online trong quá trình cài đặt để cài thêm một số thành phần phụ từ trạng chủ Microsoft.


– Cài đặt

NET Framework 4.0 (Download bản offline tại đây: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17718

Video