Pali Keyboard for Android

Download

Now you can send emails, post Facebook updates and send messages on Whatsapp in Pali using the Pali Keyboard.

Pali Keyboard is a standard QWERTY keyboard layout with Pali diacritics and Pali dictionary (about 75,000 of the most common word-forms in the Pali texts).

* Features: 

-Not requires root

-Not need a special font to actually display the diacritics properly

 
 
* Video:
 
 

HMA! Pro VPN

HMA! Pro VPN là dịch vụ mã hóa truy cập...

Xem thêm

CCleaner

CCleaner có lẽ là một phần mềm dọn dẹp máy...

Xem thêm

Từ điển Anh Việt trên Chrome – Tummo Dictionary

Nhằm trợ giúp người dùng có được công cụ tra...

Xem thêm

Baidu Spark Browser

Baidu Spark Security là một trình duyệt thay thế Chrome...

Xem thêm

Google Chrome

Trình duyệt Chrome đã trở thành một trong những trình...

Xem thêm