Luyện phát âm tiếng Anh online theo phương pháp đánh vần


Từ vựngÂm thanhTách âmIPAĐánh vần

Cách nhận diện và phát âm


Tra cứu phát âm

Tìm kiếm cách phát âm cuả một từ vựng bất kỳ

hello

h-ơ-'l-âu