Luyện phát âm tiếng Anh online theo phương pháp đánh vần

Bài 26 - Phụ âm /g/


Chỉ có phụ âm "g" được phát âm là /g/. Đọc là gờ nhanh, dứt khoát

Từ vựngÂm thanhTách âmIPAĐánh vần
getgetgetg-e-t
ghostgh·o·stgəʊstg-âu-s-t
gigglegigg·l·e'gɪgl'g-i-g-l
goldg·o·l·dgəʊldg-âu-l-đ
goodg·oo·dgʊdg-u-đ
goatg·o·a·tgəʊtg-âu-t
gateg·a·t·e·geɪtg-ây-t
girlg·ir·l·g3lg-ơ-l
glassg·l·assglɑːsg-l-a-s
bagb·a·gbægb-e-g

Cách nhận diện và phát âm


Tra cứu phát âm

Tìm kiếm cách phát âm cuả một từ vựng bất kỳ

hello

h-ơ-'l-âu