Luyện phát âm tiếng Anh online theo phương pháp đánh vần

Bài 29 - Phụ âm /ʃ/


Đọc là sơ nhẹ, kéo dài hơi gió

Từ vựngÂm thanhTách âmIPAĐánh vần
shopsh·o·pʃɒpsơ-o-ph-
sures·u·r·eʃʊərsơ-uơ-r
chefche·f·ʃefsơ-e-ph-
shipshipʃɪpsơ-i-ph-
nationaln·a·ti·o·n·a·l·'næʃnəl'n-e-sơ-n-ơ-l
cashc·a·shkæʃk-e-sơ-
fishf·ishfɪʃph-i-sơ-
mashm·a·shmæʃm-e-sơ-
washwashwɒʃw-o-sơ-
shesheʃi:ːsơ-i
shoesh·o·eʃuːsơ--u

Cách nhận diện và phát âm


Tra cứu phát âm

Tìm kiếm cách phát âm cuả một từ vựng bất kỳ

hello

h-ơ-'l-âu