Luyện phát âm tiếng Anh online theo phương pháp đánh vần

Bài 30 - Phụ âm /ʒ/


Phiên âm /ʒ/ đọc là "giơ" nhưng nhẹ, phát âm ngắn.
Trong tiếng Anh, có rất ít từ bắt đầu bằng / ʒ /.

Từ vựngÂm thanhTách âmIPAĐánh vần
televisionte·l·e·v·isio·n·'telɪvɪʒn't-e-l-i-vờ-i-giơ-n
pleasurep·l·ea·s·u·r·e'pleʒər'ph-l-e-giơ-ơ-r
visionv·isio·n·'vɪʒn'vờ-i-giơ-n
garageg·a·r·a·ge'gærɑːʒ'g-e-r-a-giơ-
measurem·ea·s·u·r·e'meʒər'm-e-giơ-ơ-r
treasuret·r·ea·s·u·r·e'treʒər't-r-e-giơ-ơ-r
casualc·a·su·a·l·'kæʒʊəl'k-e-giơ-uơ-l
unusualu·n·u·s·u·a·l·ʌn'juːʒʊəlă-n-'j--u--giơ-uơ-l
collisionco·l·l·isi·o·n·kə'lɪʒnk-ơ-'l-i-giơ-n

Cách nhận diện và phát âm


Tra cứu phát âm

Tìm kiếm cách phát âm cuả một từ vựng bất kỳ

hello

h-ơ-'l-âu