Luyện phát âm tiếng Anh online theo phương pháp đánh vần

Bài 30 - Phụ âm /ʒ/


Phiên âm /ʒ/ đọc là "giơ" nhưng nhẹ, phát âm ngắn.
Trong tiếng Anh, có rất ít từ bắt đầu bằng / ʒ /.

Từ vựngÂm thanhTách âmIPAĐánh vần
televisionte·l·e·v·isio·n·'telɪvɪʒn't-e-l-i-vờ-i-giơ-n
pleasurep·l·ea·s·u·r·e'pleʒər'ph-l-e-giơ-ơ-r
visionv·isio·n·'vɪʒn'vờ-i-giơ-n
garageg·a·r·a·ge'gærɑːʒ'g-e-r-a-giơ-
measurem·ea·s·u·r·e'meʒər'm-e-giơ-ơ-r
treasuret·r·ea·s·u·r·e'treʒər't-r-e-giơ-ơ-r
casualc·a·su·a·l·'kæʒʊəl'k-e-giơ-uơ-l
unusualu·n·u·s·u·a·l·ʌn'juːʒʊəlă-n-'j--u--giơ-uơ-l
collisionco·l·l·isi·o·n·kə'lɪʒnk-ơ-'l-i-giơ-n

Cách nhận diện và phát âm


ea

1.1 - Cách nhận biết /i:/ qua "ea"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.1 - Nhóm những từ tận cùng bằng ea hoặc ea với một phụ âm Ngoại lệ: Đa...

Học tiếp
ee

1.2 - Cách nhận biết /i:/ qua "ee"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.2 - Những từ có tận cùng bằng “ee” hay “ee” với một phụ âm hay hai phụ...

Học tiếp
-e

1.3 - Cách nhận biết /i:/ qua "-e"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.3 - Những từ có tận cùng bằng “–e”

Học tiếp
e-e

1.4 - Cách nhận biết /i:/ qua "e-e"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.4 - Nhóm các từ “e-e” Những từ có một phụ âm ở giữa hai chữ e được...

Học tiếp
ie-

1.5 - Cách nhận biết /i:/ qua "ie-"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.5 - Nhóm “ie-“ Nhóm ie với một hoặc hai phụ âm được phát âm là "i"

Học tiếp
ei

1.6 - Cách nhận biết /i:/ qua "ei"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.6 - Nhóm “ei-“ Nhóm ei với một hoặc hai phụ âm và chỉ đi sau âm /s/...

Học tiếp
-ese

1.7 - Cách nhận biết /i:/ qua "-ese"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.7 - Nhóm “ese” Tiếp vĩ ngữ chỉ quốc tịch đọc là /i:/

Học tiếp

Tra cứu phát âm

Tìm kiếm cách phát âm cuả một từ vựng bất kỳ

hello

h-ơ-'l-âu