Luyện phát âm tiếng Anh online theo phương pháp đánh vần

Bài 31 - Phụ âm /tʃ/


Phiên âm /ʒ/ đọc là chờ nhanh, gọn, dứt điểm

Từ vựngÂm thanhTách âmIPAĐánh vần
chainch·ai·n·tʃeɪnchờ-ây-n
naturen·a·tu·r·e'neɪtʃər'n-ây-chờ-ơ-r
questionqu·esti·o·n·'kwestʃən'k-w-e-s-chờ-ơ-n
churchch·ur·ch·tʃ3tʃchờ-ơ-chờ-
matchm·a·t·ch·mætʃm-e-chờ-
cherrych·e·r·r·y'tʃerɪ'chờ-e-r-i
chipsch·ipstʃɪpschờ-i-ph-s
cheapch·ea·ptʃi:ːpchờ-i-ph-
chopch·o·ptʃɒpchờ-o-ph-
catchc·a·t·ch·kætʃk-e-chờ-
watchwat·ch·wɒtʃw-o-chờ-

Cách nhận diện và phát âm


Tra cứu phát âm

Tìm kiếm cách phát âm cuả một từ vựng bất kỳ

hello

h-ơ-'l-âu