Luyện phát âm tiếng Anh online theo phương pháp đánh vần

Bài 31 - Phụ âm /tʃ/


Phiên âm /ʒ/ đọc là chờ nhanh, gọn, dứt điểm

Từ vựngÂm thanhTách âmIPAĐánh vần
chainch·ai·n·tʃeɪnchờ-ây-n
naturen·a·tu·r·e'neɪtʃər'n-ây-chờ-ơ-r
questionqu·esti·o·n·'kwestʃən'k-w-e-s-chờ-ơ-n
churchch·ur·ch·tʃ3tʃchờ-ơ-chờ-
matchm·a·t·ch·mætʃm-e-chờ-
cherrych·e·r·r·y'tʃerɪ'chờ-e-r-i
chipsch·ipstʃɪpschờ-i-ph-s
cheapch·ea·ptʃi:ːpchờ-i-ph-
chopch·o·ptʃɒpchờ-o-ph-
catchc·a·t·ch·kætʃk-e-chờ-
watchwat·ch·wɒtʃw-o-chờ-

Cách nhận diện và phát âm


ea

1.1 - Cách nhận biết /i:/ qua "ea"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.1 - Nhóm những từ tận cùng bằng ea hoặc ea với một phụ âm Ngoại lệ: Đa...

Học tiếp
ee

1.2 - Cách nhận biết /i:/ qua "ee"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.2 - Những từ có tận cùng bằng “ee” hay “ee” với một phụ âm hay hai phụ...

Học tiếp
-e

1.3 - Cách nhận biết /i:/ qua "-e"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.3 - Những từ có tận cùng bằng “–e”

Học tiếp
e-e

1.4 - Cách nhận biết /i:/ qua "e-e"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.4 - Nhóm các từ “e-e” Những từ có một phụ âm ở giữa hai chữ e được...

Học tiếp
ie-

1.5 - Cách nhận biết /i:/ qua "ie-"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.5 - Nhóm “ie-“ Nhóm ie với một hoặc hai phụ âm được phát âm là "i"

Học tiếp
ei

1.6 - Cách nhận biết /i:/ qua "ei"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.6 - Nhóm “ei-“ Nhóm ei với một hoặc hai phụ âm và chỉ đi sau âm /s/...

Học tiếp
-ese

1.7 - Cách nhận biết /i:/ qua "-ese"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.7 - Nhóm “ese” Tiếp vĩ ngữ chỉ quốc tịch đọc là /i:/

Học tiếp

Tra cứu phát âm

Tìm kiếm cách phát âm cuả một từ vựng bất kỳ

hello

h-ơ-'l-âu