Luyện phát âm tiếng Anh online theo phương pháp đánh vần

Bài 33 - Phụ âm /f/


Phiên âm/f/ đọc là "phờ" nhanh, dứt điểm

Từ vựngÂm thanhTách âmIPAĐánh vần
fanf·a·n·fænph-e-n
phoneph·o·n·efəʊnph-âu-n
laughl·au·gh·lɑːfl-a-ph-
fatf·a·tfætph-e-t
coffeec·o·f·f·ee'kɒfɪ'k-o-ph-i
roughr·o·u·gh·rʌfr-ă-ph-
photoph·o·t·o·'fəʊtəʊ'ph-âu-t-âu-
finf·i·n·fɪnph-i-n
feelf·ee·l·fi:ːlph-i-l
failf·ai·l·feɪlph-ây-l
finef·i·n·efaɪnph-ai-n

Cách nhận diện và phát âm


Tra cứu phát âm

Tìm kiếm cách phát âm cuả một từ vựng bất kỳ

hello

h-ơ-'l-âu