Luyện phát âm tiếng Anh online theo phương pháp đánh vần

Bài 38 - Phụ âm /θ/


Phiên âm /θ/ đọc như chữ th của tiếng Việt

Từ vựngÂm thanhTách âmIPAĐánh vần
thiefth·ie·f·θi:ːfθ-i-ph-
thinth·i·n·θɪnθ-i-n
teetht·ee·th·ti:ːθt-i-θ
thingth·i·ng·θɪŋθ-i-ng-
authorau·th·o·r·'ɔːθər'oo-θ-ơ-r
pathpa·th·pɑːθph-a-θ
worthw·or·th·w3θw-ơ-θ
thickth·ickθɪkθ-i-k
wrathw·r·a·th·rɒθr-o-θ
mythm·y·th·mɪθm-i-θ
mouthm·ou·thmaʊðm-ao-đ
mouthm·ou·th·maʊθm-ao-θ

Cách nhận diện và phát âm


Tra cứu phát âm

Tìm kiếm cách phát âm cuả một từ vựng bất kỳ

hello

h-ơ-'l-âu