Luyện phát âm tiếng Anh online theo phương pháp đánh vần

Bài 4 - Nguyên âm ngắn /æ/


Phát âm /æ/ như “ea” tiếng Việt (nối liền nhau và nhanh)

Từ vựngÂm thanhTách âmIPAĐánh vần
catc·a·tkætk-e-t
hadh·a·dhædh-e-đ
paddlep·a·dd·l·e'pædl'ph-e-đ-l
shallsh·a·l·l·ʃælsơ-e-l
gnatg·n·a·tnætn-e-t
axea·xeækse-k-s
panp·a·n·pænph-e-n
manm·a·n·mænm-e-n
sads·a·dsæds-e-đ
bagb·a·gbægb-e-g

Cách nhận diện và phát âm


Tra cứu phát âm

Tìm kiếm cách phát âm cuả một từ vựng bất kỳ

hello

h-ơ-'l-âu