Luyện phát âm tiếng Anh online theo phương pháp đánh vần

Bài 39 - Phụ âm /ð/


Phiên âm /ð/ đọc như chữ "đờ" tiếng Việt, nhanh, nhẹ
- Nhóm "th" được phát âm là /θ/

Từ vựngÂm thanhTách âmIPAĐánh vần
fatherf·ath·e·r·'fɑːðər'ph-a-đ-ơ-r
thisthisðɪsđ-i-s
othero·th·e·r·'ʌðər'ă-đ-ơ-r
smooths·m·o·o·thsmuːðs-m--u--đ
featherf·ea·th·e·r·'feðər'ph-e-đ-ơ-r
thanth·a·n·ðænđ-e-n

Cách nhận diện và phát âm


Tra cứu phát âm

Tìm kiếm cách phát âm cuả một từ vựng bất kỳ

hello

h-ơ-'l-âu