Luyện phát âm tiếng Anh online theo phương pháp đánh vần

Bài 40 - Phụ âm /m/


Phiên âm /m/ đọc là "mơ" nhẹ, âm ngắn, gọn
- Chỉ có "m" được phát âm là /m/

Từ vựngÂm thanhTách âmIPAĐánh vần
sums·u·m·sʌms-ă-m
gamega·m·egeɪmg-ây-m
morem·o·r·emɔːrm-oo-r
hammerh·a·m·m·e·r·'hæmər'h-e-m-ơ-r
bumpb·u·m·pbʌmpb-ă-m-ph-
campc·a·m·pkæmpk-e-m-ph-
lymphl·y·m·ph·lɪmfl-i-m-ph-
emptye·m·pty'emptɪ'e-m-ph-t-i
temptationte·m·ptat·io·n·temp'teɪʃnt-e-m-ph-'t-ây-sơ-n
comec·o·m·ekʌmk-ă-m

Cách nhận diện và phát âm


Tra cứu phát âm

Tìm kiếm cách phát âm cuả một từ vựng bất kỳ

hello

h-ơ-'l-âu