Luyện phát âm tiếng Anh online theo phương pháp đánh vần

Bài 40 - Phụ âm /m/


Phiên âm /m/ đọc là "mơ" nhẹ, âm ngắn, gọn
- Chỉ có "m" được phát âm là /m/

Từ vựngÂm thanhTách âmIPAĐánh vần
sums·u·m·sʌms-ă-m
gamega·m·egeɪmg-ây-m
morem·o·r·emɔːrm-oo-r
hammerh·a·m·m·e·r·'hæmər'h-e-m-ơ-r
bumpb·u·m·pbʌmpb-ă-m-ph-
campc·a·m·pkæmpk-e-m-ph-
lymphl·y·m·ph·lɪmfl-i-m-ph-
emptye·m·pty'emptɪ'e-m-ph-t-i
temptationte·m·ptat·io·n·temp'teɪʃnt-e-m-ph-'t-ây-sơ-n
comec·o·m·ekʌmk-ă-m

Cách nhận diện và phát âm


ea

1.1 - Cách nhận biết /i:/ qua "ea"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.1 - Nhóm những từ tận cùng bằng ea hoặc ea với một phụ âm Ngoại lệ: Đa...

Học tiếp
ee

1.2 - Cách nhận biết /i:/ qua "ee"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.2 - Những từ có tận cùng bằng “ee” hay “ee” với một phụ âm hay hai phụ...

Học tiếp
-e

1.3 - Cách nhận biết /i:/ qua "-e"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.3 - Những từ có tận cùng bằng “–e”

Học tiếp
e-e

1.4 - Cách nhận biết /i:/ qua "e-e"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.4 - Nhóm các từ “e-e” Những từ có một phụ âm ở giữa hai chữ e được...

Học tiếp
ie-

1.5 - Cách nhận biết /i:/ qua "ie-"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.5 - Nhóm “ie-“ Nhóm ie với một hoặc hai phụ âm được phát âm là "i"

Học tiếp
ei

1.6 - Cách nhận biết /i:/ qua "ei"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.6 - Nhóm “ei-“ Nhóm ei với một hoặc hai phụ âm và chỉ đi sau âm /s/...

Học tiếp
-ese

1.7 - Cách nhận biết /i:/ qua "-ese"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.7 - Nhóm “ese” Tiếp vĩ ngữ chỉ quốc tịch đọc là /i:/

Học tiếp

Tra cứu phát âm

Tìm kiếm cách phát âm cuả một từ vựng bất kỳ

hello

h-ơ-'l-âu