Luyện phát âm tiếng Anh online theo phương pháp đánh vần

Bài 41 - Phụ âm /n/


Phiên âm /n/ đọc là "nơ" nhẹ, âm ngắn, gọn
- Chỉ có "n" được phát âm là /n/

Từ vựngÂm thanhTách âmIPAĐánh vần
nicen·icenaɪsn-ai-s
knowk·n·o·w·nəʊn-âu-
funnyf·u·n·n·y'fʌnɪ'ph-ă-n-i
suns·u·n·sʌns-ă-n
tenthte·n·th·tenθt-e-n-θ
anthema·n·th·e·m·'ænθəm'e-n-θ-ơ-m
anta·n·tænte-n-t
behindbehi·n·dbɪ'haɪndb-i-'h-ai-n-đ
pensivepe·n·si·v·e'pensɪv'ph-e-n-s-i-vờ-
tensete·n·setenst-e-n-s
henhe·n·henh-e-n
changech·a·n·getʃeɪndʒchờ-ây-n-giơ-

Cách nhận diện và phát âm


Tra cứu phát âm

Tìm kiếm cách phát âm cuả một từ vựng bất kỳ

hello

h-ơ-'l-âu