Luyện phát âm tiếng Anh online theo phương pháp đánh vần

Bài 42 - Phụ âm /ŋ/


Phiên âm /ŋ/ đọc là ngơ nhẹ, dứt điểm

Từ vựngÂm thanhTách âmIPAĐánh vần
singsi·ng·sɪŋs-i-ng-
monkeym·o·nk·ey'mʌŋkɪ'm-ă-ng-k-i
ringr·i·ng·rɪŋr-i-ng-
angera·ng·e·r·'æŋgər'e-ng-g-ơ-r
thankth·a·nk·θæŋkθ-e-ng-k
lengthl·e·ng·th·leŋθl-e-ng-θ
instincti·n·sti·n·ct'ɪnstɪŋkt'i-n-s-t-i-ng-k-t
instincti·n·sti·n·ct\.ɪn'stɪŋkti-n-'s-t-i-ng-k-t
thingth·i·ng·θɪŋθ-i-ng-
thinkth·i·nk·θɪŋkθ-i-ng-k

Cách nhận diện và phát âm


Tra cứu phát âm

Tìm kiếm cách phát âm cuả một từ vựng bất kỳ

hello

h-ơ-'l-âu