Luyện phát âm tiếng Anh online theo phương pháp đánh vần

Bài 42 - Phụ âm /ŋ/


Phiên âm /ŋ/ đọc là ngơ nhẹ, dứt điểm

Từ vựngÂm thanhTách âmIPAĐánh vần
singsi·ng·sɪŋs-i-ng-
monkeym·o·nk·ey'mʌŋkɪ'm-ă-ng-k-i
ringr·i·ng·rɪŋr-i-ng-
angera·ng·e·r·'æŋgər'e-ng-g-ơ-r
thankth·a·nk·θæŋkθ-e-ng-k
lengthl·e·ng·th·leŋθl-e-ng-θ
instincti·n·sti·n·ct'ɪnstɪŋkt'i-n-s-t-i-ng-k-t
instincti·n·sti·n·ct\.ɪn'stɪŋkti-n-'s-t-i-ng-k-t
thingth·i·ng·θɪŋθ-i-ng-
thinkth·i·nk·θɪŋkθ-i-ng-k

Cách nhận diện và phát âm


ea

1.1 - Cách nhận biết /i:/ qua "ea"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.1 - Nhóm những từ tận cùng bằng ea hoặc ea với một phụ âm Ngoại lệ: Đa...

Học tiếp
ee

1.2 - Cách nhận biết /i:/ qua "ee"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.2 - Những từ có tận cùng bằng “ee” hay “ee” với một phụ âm hay hai phụ...

Học tiếp
-e

1.3 - Cách nhận biết /i:/ qua "-e"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.3 - Những từ có tận cùng bằng “–e”

Học tiếp
e-e

1.4 - Cách nhận biết /i:/ qua "e-e"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.4 - Nhóm các từ “e-e” Những từ có một phụ âm ở giữa hai chữ e được...

Học tiếp
ie-

1.5 - Cách nhận biết /i:/ qua "ie-"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.5 - Nhóm “ie-“ Nhóm ie với một hoặc hai phụ âm được phát âm là "i"

Học tiếp
ei

1.6 - Cách nhận biết /i:/ qua "ei"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.6 - Nhóm “ei-“ Nhóm ei với một hoặc hai phụ âm và chỉ đi sau âm /s/...

Học tiếp
-ese

1.7 - Cách nhận biết /i:/ qua "-ese"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.7 - Nhóm “ese” Tiếp vĩ ngữ chỉ quốc tịch đọc là /i:/

Học tiếp

Tra cứu phát âm

Tìm kiếm cách phát âm cuả một từ vựng bất kỳ

hello

h-ơ-'l-âu