Luyện phát âm tiếng Anh online theo phương pháp đánh vần

Bài 44 - Phụ âm /r/


Phiên âm /r/ đọc là "rơ" nhẹ, ngắn, dứt khoát
- Chỉ có "r" được phát âm là /r/
- Lưu ý: trong một số trường hợp "r" không được phát âm và nó được gọi là "phụ âm câm"
Ex: depart, afternoon

Từ vựngÂm thanhTách âmIPAĐánh vần
redr·edredr-e-đ
rarer·a·r·e·reərr-e-ơ-r
rightr·ightraɪtr-ai-t
wrongw·r·o·ng·rɒŋr-o-ng-
sorrys·o·r·r·y'sɒrɪ's-o-r-i
arrangea·r·r·a·n·geə'reɪndʒơ-'r-ây-n-giơ-
roadr·o·a·drəʊdr-âu-đ
fryf·r·yfraɪph-r-ai-
grassg·r·assgrɑːsg-r-a-s
raiser·ai·sereɪzr-ây-dơ-
crackc·r·a·ckkrækk-r-e-k

Cách nhận diện và phát âm


Tra cứu phát âm

Tìm kiếm cách phát âm cuả một từ vựng bất kỳ

hello

h-ơ-'l-âu