Luyện phát âm tiếng Anh online theo phương pháp đánh vần

Bài 5 - Nguyên âm ngắn /ʌ/


Phiên âm /ʌ/ Được đọc như là ă trong Tiếng Việt

Từ vựngÂm thanhTách âmIPAĐánh vần
upu·pʌpă-ph-
wonderfulw·o·n·d·er·f·u·l·'wʌndəfəl'w-ă-n-đ-ơ-ph-ơ-l
cutc·u·tkʌtk-ă-t
dumpd·u·m·pdʌmpđ-ă-m-ph-
shuttersh·u·tt·e·r·'ʃʌtər'sơ-ă-t-ơ-r
stumpst·u·m·pstʌmps-t-ă-m-ph-
cupc·u·pkʌpk-ă-ph-
huth·u·thʌth-ă-t
sucks·u·cksʌks-ă-k
bugb·u·gbʌgb-ă-g
hugh·u·ghʌgh-ă-g
mustm·u·stmʌstm-ă-s-t
muchm·u·ch·mʌtʃm-ă-chờ-

Cách nhận diện và phát âm


Tra cứu phát âm

Tìm kiếm cách phát âm cuả một từ vựng bất kỳ

hello

h-ơ-'l-âu