Luyện phát âm tiếng Anh online theo phương pháp đánh vần

1.2 - Cách nhận biết /i:/ qua "ee"


Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau:
1.2 - Những từ có tận cùng bằng “ee” hay “ee” với một phụ âm hay hai phụ âm.

Từ vựngÂm thanhTách âmIPAĐánh vần
beeb·ee·bi:ːb-i
beetb·ee·tbi:ːtb-i-t
treet·r·ee·tri:ːt-r-i
greeng·r·ee·n·gri:ːng-r-i-n

Tra cứu phát âm

Tìm kiếm cách phát âm cuả một từ vựng bất kỳ

hello

h-ơ-'l-âu