Luyện phát âm tiếng Anh online theo phương pháp đánh vần

Bài 8 - Nguyên âm dài /ɔː/


Phiên âm /ɑ:/ được đọc là "oo" nhưng dài, nặng, nhấn mạnh

Từ vựngÂm thanhTách âmIPAĐánh vần
ballb·a·l·l·bɔːlb-oo-l
fourf·ou·r·fɔːrph-oo-r
caughtc·au·ghtkɔːtk-oo-t
cordc·or·dkɔːdk-oo-đ
portp·or·tpɔːtph-oo-t
forkf·or·kfɔːkph-oo-k

Cách nhận diện và phát âm


Tra cứu phát âm

Tìm kiếm cách phát âm cuả một từ vựng bất kỳ

hello

h-ơ-'l-âu