Luyện phát âm tiếng Anh online theo phương pháp đánh vần

1.5 - Cách nhận biết /i:/ qua "ie-"


Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau:
1.5 - Nhóm “ie-“
Nhóm ie với một hoặc hai phụ âm được phát âm là "i"

Từ vựngÂm thanhTách âmIPAĐánh vần
chiefch·ie·f·tʃi:ːfchờ-i-ph-
believebe·l·ie·v·ebɪ'li:ːvb-i-'l-i-vờ-
beliefbe·l·ie·f·bɪ'li:ːfb-i-'l-i-ph-

Tra cứu phát âm

Tìm kiếm cách phát âm cuả một từ vựng bất kỳ

hello

h-ơ-'l-âu