Luyện phát âm tiếng Anh online theo phương pháp đánh vần

Bài 13 - Nguyên âm đôi /eɪ/


Phiên âm /eɪ/ đọc là êi hoặc ây trong tiếng Việt

Từ vựngÂm thanhTách âmIPAĐánh vần
payp·ay·peɪph-ây-
shadeshadeʃeɪdsơ-ây-đ
tailt·ai·l·teɪlt-ây-l
eighteig·hteɪtây-t
steakst·ea·ksteɪks-t-ây-k
heyh·ey·heɪh-ây-
facef·acefeɪsph-ây-s
raiser·ai·sereɪzr-ây-dơ-
amazinga·m·azi·ng·ə'meɪzɪŋơ-'m-ây-dơ-i-ng-
straightst·r·ai·ghtstreɪts-t-r-ây-t
hateh·a·t·e·heɪth-ây-t

Cách nhận diện và phát âm


Tra cứu phát âm

Tìm kiếm cách phát âm cuả một từ vựng bất kỳ

hello

h-ơ-'l-âu