Luyện phát âm tiếng Anh online theo phương pháp đánh vần

1.6 - Cách nhận biết /i:/ qua "ei"


Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau:
1.6 - Nhóm “ei-“
Nhóm ei với một hoặc hai phụ âm và chỉ đi sau âm /s/ hay chữ c, s mới đọc là /i:/

Từ vựngÂm thanhTách âmIPAĐánh vần
deceivedec·ei·v·edɪ'si:ːvđ-i-'s-i-vờ-
receiver·ec·ei·v·erɪ'si:ːvr-i-'s-i-vờ-
receiptr·ec·ei·ptrɪ'si:ːtr-i-'s-i-t

Cách nhận diện và phát âm


Tra cứu phát âm

Tìm kiếm cách phát âm cuả một từ vựng bất kỳ

hello

h-ơ-'l-âu