Luyện phát âm tiếng Anh online theo phương pháp đánh vần

Bài 15 - Nguyên âm đôi /ɔɪ/


Phiên âm /aɪ/ đọc là "ooi" trong tiếng Việt

Từ vựngÂm thanhTách âmIPAĐánh vần
boyb·oy·bɔɪb-oi-
coinc·oi·n·kɔɪnk-oi-n
foilf·oi·l·fɔɪlph-oi-l
toilt·oi·l·tɔɪlt-oi-l
voicev·oi·cevɔɪsvờ-oi-s
enjoye·n·j·oy·ɪn'dʒɔɪi-n-'giơ-oi-
oiloi·l·ɔɪloi-l
boilb·oi·l·bɔɪlb-oi-l
toyt·oy·tɔɪt-oi-
joyj·oy·dʒɔɪgiơ-oi-

Cách nhận diện và phát âm


Tra cứu phát âm

Tìm kiếm cách phát âm cuả một từ vựng bất kỳ

hello

h-ơ-'l-âu