Luyện phát âm tiếng Anh online theo phương pháp đánh vần

Bài 16 - Nguyên âm đôi /aʊ/


Phiên âm /aɪ/ đọc là "ao" trong tiếng Việt

Từ vựngÂm thanhTách âmIPAĐánh vần
cowc·ow·kaʊk-ao-
househ·ou·sehaʊsh-ao-s
househ·ou·sehaʊzh-ao-dơ-
nown·ow·naʊn-ao-
foulf·ou·l·faʊlph-ao-l
aboutab·ou·tə'baʊtơ-'b-ao-t
flowerf·l·ow·e·r·'flaʊər'ph-l-a-uơ-r
allowa·l·l·ow·ə'laʊơ-'l-ao-
outou·taʊtao-t
howh·ow·haʊh-ao-

Cách nhận diện và phát âm


Tra cứu phát âm

Tìm kiếm cách phát âm cuả một từ vựng bất kỳ

hello

h-ơ-'l-âu