Luyện phát âm tiếng Anh online theo phương pháp đánh vần

Bài 17 - Nguyên âm đôi /əʊ/


Phiên âm /əʊ/ đọc là "âu" trong tiếng Việt

Từ vựngÂm thanhTách âmIPAĐánh vần
loadl·o·a·dləʊdl-âu-đ
homeh·o·m·ehəʊmh-âu-m
mostm·o·stməʊstm-âu-s-t
polep·o·l·epəʊlph-âu-l
coatc·o·a·tkəʊtk-âu-t
boatb·o·a·tbəʊtb-âu-t
coldc·o·l·dkəʊldk-âu-l-đ
combc·o·m·bkəʊmk-âu-m
thoughth·o·u·ghðəʊđ-âu-
thoroughth·o·r·o·u·gh'θʌrə'θ-ă-r-ơ

Cách nhận diện và phát âm


Tra cứu phát âm

Tìm kiếm cách phát âm cuả một từ vựng bất kỳ

hello

h-ơ-'l-âu