Luyện phát âm tiếng Anh online theo phương pháp đánh vần

1.7 - Cách nhận biết /i:/ qua "-ese"


Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau:
1.7 - Nhóm “ese”
Tiếp vĩ ngữ chỉ quốc tịch đọc là /i:/

Từ vựngÂm thanhTách âmIPAĐánh vần
VietnameseV·ie·t·n·a·m·ese·\.vɪetnə'mi:ːzvờ-i-e-t-n-ơ-'m-i-dơ-
ChineseChi·n·ese·tʃaɪ'ni:ːzchờ-ai-'n-i-dơ-

Tra cứu phát âm

Tìm kiếm cách phát âm cuả một từ vựng bất kỳ

hello

h-ơ-'l-âu