Luyện phát âm tiếng Anh online theo phương pháp đánh vần

Bài 18 - Nguyên âm đôi /ɪə/


Phiên âm /ɪə/ đọc là "iơ" hoặc là "ia" trong tiếng Việt

Từ vựngÂm thanhTách âmIPAĐánh vần
beerb·e·e·r·bɪərb-i-ơ-r
nearn·ea·r·nɪərn-i-ơ-r
hereh·e·r·ehɪərh-i-ơ-r
easierea·s·ie·r·'i:ːzɪər'i-dơ-i-ơ-r
areaa·r·e·a'eərɪə'e-ơ-r-i-ơ
superiors·u·p·e·r·i·o·r·suː'pɪərɪərs--u-'ph-i-ơ-r-i-ơ-r
earea·r·ɪəri-ơ-r
teart·ea·r·tɪərt-i-ơ-r
teart·ea·r·teərt-e-ơ-r
pierpi·e·r·pɪərph-i-ơ-r
beardb·ear·dbɪədb-i-ơ-đ

Cách nhận diện và phát âm


Tra cứu phát âm

Tìm kiếm cách phát âm cuả một từ vựng bất kỳ

hello

h-ơ-'l-âu