Luyện phát âm tiếng Anh online theo phương pháp đánh vần

Bài 18 - Nguyên âm đôi /ɪə/


Phiên âm /ɪə/ đọc là "iơ" hoặc là "ia" trong tiếng Việt

Từ vựngÂm thanhTách âmIPAĐánh vần
beerb·e·e·r·bɪərb-i-ơ-r
nearn·ea·r·nɪərn-i-ơ-r
hereh·e·r·ehɪərh-i-ơ-r
easierea·s·ie·r·'i:ːzɪər'i-dơ-i-ơ-r
areaa·r·e·a'eərɪə'e-ơ-r-i-ơ
superiors·u·p·e·r·i·o·r·suː'pɪərɪərs--u-'ph-i-ơ-r-i-ơ-r
earea·r·ɪəri-ơ-r
teart·ea·r·tɪərt-i-ơ-r
teart·ea·r·teərt-e-ơ-r
pierpi·e·r·pɪərph-i-ơ-r
beardb·ear·dbɪədb-i-ơ-đ

Cách nhận diện và phát âm


ea

1.1 - Cách nhận biết /i:/ qua "ea"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.1 - Nhóm những từ tận cùng bằng ea hoặc ea với một phụ âm Ngoại lệ: Đa...

Học tiếp
ee

1.2 - Cách nhận biết /i:/ qua "ee"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.2 - Những từ có tận cùng bằng “ee” hay “ee” với một phụ âm hay hai phụ...

Học tiếp
-e

1.3 - Cách nhận biết /i:/ qua "-e"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.3 - Những từ có tận cùng bằng “–e”

Học tiếp
e-e

1.4 - Cách nhận biết /i:/ qua "e-e"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.4 - Nhóm các từ “e-e” Những từ có một phụ âm ở giữa hai chữ e được...

Học tiếp
ie-

1.5 - Cách nhận biết /i:/ qua "ie-"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.5 - Nhóm “ie-“ Nhóm ie với một hoặc hai phụ âm được phát âm là "i"

Học tiếp
ei

1.6 - Cách nhận biết /i:/ qua "ei"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.6 - Nhóm “ei-“ Nhóm ei với một hoặc hai phụ âm và chỉ đi sau âm /s/...

Học tiếp
-ese

1.7 - Cách nhận biết /i:/ qua "-ese"

Phát âm /i:/ như ‘i’ (tiếng Việt) với các trường hợp sau: 1.7 - Nhóm “ese” Tiếp vĩ ngữ chỉ quốc tịch đọc là /i:/

Học tiếp

Tra cứu phát âm

Tìm kiếm cách phát âm cuả một từ vựng bất kỳ

hello

h-ơ-'l-âu