Luyện phát âm tiếng Anh online theo phương pháp đánh vần

Bài 21 - Phụ âm /p/


Chỉ có phụ âm "p" được phát âm là /p/. Đọc là pơ ờ trong Tiếng Việt

Từ vựngÂm thanhTách âmIPAĐánh vần
partp·ar·tpɑːtph-a-t
piep·ie·paɪph-ai-
penpe·n·penph-e-n
copyc·o·py'kɒpɪ'k-o-ph-i
happyh·a·ppy'hæpɪ'h-e-p-h-i
pullpu·l·l·pʊlph-u-l
petpetpetph-e-t
peachp·ea·ch·pi:ːtʃph-i-chờ-
pierpi·e·r·pɪərph-i-ơ-r
pigpigpɪgph-i-g
pinpi·n·pɪnph-i-n
polep·o·l·epəʊlph-âu-l
pencilpe·n·ci·l·'pensl'ph-e-n-s-l

Cách nhận diện và phát âm


Tra cứu phát âm

Tìm kiếm cách phát âm cuả một từ vựng bất kỳ

hello

h-ơ-'l-âu