Luyện phát âm tiếng Anh online theo phương pháp đánh vần

Bài 25 - Phụ âm /k/


Đọc là kha nhanh, gọn(giống caa)

Từ vựngÂm thanhTách âmIPAĐánh vần
keykeyki:ːk-i
skyskyskaɪs-k-ai-
milkm·i·l·kmɪlkm-i-l-k
lookl·oo·klʊkl-u-k
clickc·l·ickklɪkk-l-i-k
checkch·ecktʃekchờ-e-k
clockc·l·o·ckklɒkk-l-o-k

Cách nhận diện và phát âm


Tra cứu phát âm

Tìm kiếm cách phát âm cuả một từ vựng bất kỳ

hello

h-ơ-'l-âu