Luyện phát âm tiếng Anh online

Luyện phát âm tiếng Anh online bằng phương pháp đánh vần

Về cách phát âm, tiếng Anh khác tiếng Việt ở chổ, chữ tiếng Anh không có một quy tắc thống nhất dùng để đọc. Muốn đọc được chữ viết tiếng Anh thì chúng ta phải dùng bảng phiên âm quốc tế IPA.

Tuy nhiên, nhiều người Việt học tiếng Anh không thể "nuốt trôi" cách phát âm với bảng phiên âm IPA.

Để giúp người mất căn bản tiếng Anh, người mới học tiếng Anh có thể học phát âm tiếng Anh được dễ dàng, chúng tôi phát triển phương pháp đánh vần tiếng Anh.

Đánh vần tiếng Anh là phương pháp phát âm tiếng Anh đặc biệt trợ giúp cho người mất căn bản, người mới học tiếng Anh... vượt qua khó khăn khi làm quen với bản phiên âm IPA.

Bằng cách thống kê các quy luật phát âm phổ biến trong tiếng Anh, chúng tôi đã xác lập được quy tắt đánh vần tiếng Anh dễ học, dễ nhớ, đặc biệt phù hợp cho người Việt Nam.

Sau khi hoàn thành khóa học này, các bạn chỉ cần nhìn một chữ tiếng Anh là có thể biết ngay cách đọc của nó mà không cần phải tra từ điển.

Ví dụ:

- Google = G-u-gồ

- Tea = T-i

Tất cả các bài học luyện phát âm tiếng Anh online, trong mỗi phần đều có bài tập để người học luyện tập và ghi nhớ các kiến thức đã học.

Danh sách bài học luyện phát âm tiếng Anh

i:

Bài 1 - Nguyên âm dài /i:/

Cách phát âm: lưỡi đưa hướng lên trên và ra...
ɪ

Bài 2 - Nguyên âm ngắn /ɪ/

Những từ có phiên âm là /i/ được đọc như...
e

Bài 3 - Nguyên âm ngắn /e/

Những từ có phiên âm là /e/ được đọc như...
æ

Bài 4 - Nguyên âm ngắn /æ/

Phát âm /æ/ như “ea” tiếng Việt (nối liền nhau...
ʌ

Bài 5 - Nguyên âm ngắn /ʌ/

Phiên âm /ʌ/ Được đọc như là ă trong Tiếng...
ɑː

Bài 6 - Nguyên âm dài /ɑː/

Phiên âm /ɑ:/ được đọ là "aa" nhưng dài, nặng,...
ɒ

Bài 7 - Nguyên âm ngắn /ɒ/

Phiêm âm /ɒ/ được đọc là o như tiếng Việt...
ɔː

Bài 8 - Nguyên âm dài /ɔː/

Phiên âm /ɑ:/ được đọc là "oo" nhưng dài, nặng,...
ʊ

Bài 9 - Nguyên âm ngắn /ʊ/

Phiên âm /ʊ/ đọc như u tiếng Việt, ngắn và...
u:

Bài 10 - Nguyên âm dài /u:/

Phiên âm /u:/ đọc như uu tiếng Việt; dài, nặng,...
ɜ:

Bài 11 - Nguyên âm dài /ɜ:/

Phiên âm /ɜ:/ đọc là ơơ dài, nặng, nhấn mạnh
ə

Bài 12 - Nguyên âm ngắn /ə/

Phiên âm /ə/ đọc là ơ bình thường trong tiếng...

Bài 13 - Nguyên âm đôi /eɪ/

Phiên âm /eɪ/ đọc là êi hoặc ây trong tiếng...

Bài 14 - Nguyên âm đôi /aɪ/

Phiên âm /aɪ/ đọc là "ai" trong tiếng Việt
ɔɪ

Bài 15 - Nguyên âm đôi /ɔɪ/

Phiên âm /aɪ/ đọc là "ooi" trong tiếng Việt

Bài 16 - Nguyên âm đôi /aʊ/

Phiên âm /aɪ/ đọc là "ao" trong tiếng Việt
əʊ

Bài 17 - Nguyên âm đôi /əʊ/

Phiên âm /əʊ/ đọc là "âu" trong tiếng Việt
ɪə

Bài 18 - Nguyên âm đôi /ɪə/

Phiên âm /ɪə/ đọc là "iơ" hoặc là "ia" trong...

Bài 19 - Nguyên âm đôi /eə/

Phiên âm /eə/ đọc là eơ liền nhau, nhanh, ơ...
ʊə

Bài 20 - Nguyên âm đôi /ʊə/

Phiên âm /ʊə/ đọc là uơ hoặc ua trong tiếng...
p

Bài 21 - Phụ âm /p/

Chỉ có phụ âm "p" được phát âm là /p/....
b

Bài 22 - Phụ âm /b/

Chỉ có phụ âm "b" được phát âm là /b/....
t

Bài 23 - Phụ âm /t/

Chỉ có phụ âm "t" được phát âm là /t/....
d

Bài 24 - Phụ âm /d/

Chỉ có phụ âm "d" được phát âm là /d/....
k

Bài 25 - Phụ âm /k/

Đọc là kha nhanh, gọn(giống caa)
g

Bài 26 - Phụ âm /g/

Chỉ có phụ âm "g" được phát âm là /g/....
s

Bài 27 - Phụ âm /s/

Phiên âm /s/ đọc là xờ nhanh, nhẹ, phát âm...
z

Bài 28 - Phụ âm /z/

Đọc là dơ nhẹ và kéo dài
ʃ

Bài 29 - Phụ âm /ʃ/

Đọc là sơ nhẹ, kéo dài hơi gió
ʒ

Bài 30 - Phụ âm /ʒ/

Phiên âm /ʒ/ đọc là "giơ" nhưng nhẹ, phát âm...

Bài 31 - Phụ âm /tʃ/

Phiên âm /ʒ/ đọc là chờ nhanh, gọn, dứt điểm

Bài 32 - Phụ âm /dʒ/

Phiên âm/dʒ/ đọc là "giơ" nhưng ngắn, dứt khoát
f

Bài 33 - Phụ âm /f/

Phiên âm/f/ đọc là "phờ" nhanh, dứt điểm
v

Bài 34 - Phụ âm /v/

Phiên âm/f/ đọc là "vờ" nhanh, gọn, dứt điểm
w

Bài 35 - Phụ âm /w/

Phiên âm/f/ đọc là "guơ" liền nhau, nhanh, gọn
j

Bài 36 - Phụ âm /j/

Phiên âm/j/ đọc là "iơ" liền nhau, nối dài
h

Bài 37 - Phụ âm /h/

Phiên âm/h/ đọc là "hơ" nhẹ, âm ngắn, gọn
θ

Bài 38 - Phụ âm /θ/

Phiên âm /θ/ đọc như chữ th của tiếng Việt
ð

Bài 39 - Phụ âm /ð/

Phiên âm /ð/ đọc như chữ "đờ" tiếng Việt, nhanh,...
m

Bài 40 - Phụ âm /m/

Phiên âm /m/ đọc là "mơ" nhẹ, âm ngắn, gọn...
n

Bài 41 - Phụ âm /n/

Phiên âm /n/ đọc là "nơ" nhẹ, âm ngắn, gọn...
ŋ

Bài 42 - Phụ âm /ŋ/

Phiên âm /ŋ/ đọc là ngơ nhẹ, dứt điểm
l

Bài 43 - Phụ âm /l/

Phiên âm /l/ đọc là lơ nhẹ, ngắn, dứt điểm...
r

Bài 44 - Phụ âm /r/

Phiên âm /r/ đọc là "rơ" nhẹ, ngắn, dứt khoát...