Tummo Dictionary Maker

Trong quá trình nghiên cứu kinh Phật́, đôi khi có những thuật ngữ, khái niệm chúng ta cần ghi lại để tiện việc tra cứu. Thông thường, ta dùng trình soạn thảo văn bản để lưu trữ và sau này nó rất bất tiện trong việc tìm kiếm, đối chiếu các từ, nhóm từ khi cần thiết. Thay vào đó, bằng việc sử dụng Tummo Dictionary Maker, phần mềm này sẽ giúp quý sẽ có những tiện lợi như sau:

Chức năng chính

Về quản lý dữ liệu nguồn
1. Tiện việc quản lý các dữ liệu nguồn
2. Nó lưu trữ sẵn các bộ từ điển Pali, chỉ cần tra cứu ngay trong tool, không cần dùng đến một phần mềm khác.
3. Có sẵn các công cụ giúp mở các tài liệu tham khảo như: trình duyệt Internet, trình xem văn bản dạng text…
4. Phần mềm hỗ trợ sẵn rất nhiều thuộc tính định dạng văn bản kiểu: table, timeline, quote box… và đẹp long lanh ̀khi xuất sang ̉thành phẩm.
Về tra cứu dữ liệu – Khi xuất bản dữ liệu đã biên soạn trên Tummo Dictionary Maker sang định dạng TUM, bạn có thể tra cứu tài liệu của mình như một từ điển bằng cách sử dụng phần mềm từ điển Tummo Dictionary 2017 (trên desktop), Tummo Custom Dictionary (trên Android)
– Hoặc quý vị có thể xuất sang định dạng Xdxf dictionary (rất nhiều soft và app hỗ trợ định dạng này)
– Lingoes: Xuất bản sang định dạng từ điển nổi tiếng Lingoes.
Đặc biệt Tummo Dictionary Maker sẵn sàng hỗ trợ xuất bản sang định dạng văn bản MS Word, quý vị có thể dùng để in ấn thành sách.
Đặc biệt Và khi xuất bản ra định dạng web, quý vị có thể dùng để tra cứu online khi up lên các hosting của mình.

Yêu cầu hệ thống

- Windows, NET Framework 4.0
* Lưu ý:
Cách copy dữ liệu cũ của Dictionary Maker 1.0.0 sang phiên bản 1.0.1
- Bạn tải phiên bản không cài đặt tại đây
- Sau đó, vào đường dẫn thư mục Tummo Dictionaryproject và copy file "project.db" sang thư mục tương tự của phiên bản 1.0.1

Video hướng dẫn sử dụng

– Phần 1 – Hướng dẫn cơ bản: https://www.youtube.com/watch?v=nWw2CGA3hcg
– Phần 2 – Cách xuất bản sang định dạng Office: https://www.youtube.com/watch?v=l2AzjPbSzrY
– Phần 3 – Quản lý dữ liệu nguồn – https://www.youtube.com/watch?v=fOHwWGdy1xg