Add-ins

Dân văn phòng thì đương nhiên luôn làm bạn với bộ ứng dụng văn phòng của Microsoft Office. Nhưng bộ ứng dụng văn phòng của Microsoft đôi khi còn thiếu những công cụ chuyên dụng dành cho dân văn phòng. Dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu những công cụ add-ins dành cho dân văn phòng.

Tummo Utilities

Tummo Utilities là bộ công cụ bổ sung thêm các tiện ích cho Word, hoặc đơn giản hóa một chu trình xử lý văn bản phức tạp trong Office thành đơn giản, giúp người dùng t...

Tummo Ghi Chú

Mỗi khi chúng ta dùng Word để viết sách, viết báo, làm luận văn... thì chúng ta dùng công cụ trích dẫn tài liệu tham khảo, làm references trong Word, nhưng hai công cụ Biblio...

Dictionary for Office Word

Tummo Dictionary for Word là công cụ Add-ins, giải pháp giúp người dùng tra từ điển ngay trên Microsoft Word mà không dùng một ứng dụng bên ngoài. Hơn nữa, khi công việc cần...

Pali Dictionary for Word

Trong quá trình nghiên cứu học tập ngôn ngữ Pali, đôi khi Phật tử chúng ta thường dùng Notepad, hoặc Excel để ghi lại các ghi chú của mình; và sau khi việc ghi chú hoàn t...

Tummo Spell – Phần mềm kiểm tra lỗi chính tả trong Word

Phần mềm kiểm tra lỗi chính tả tiếng Việt Tummo Spell được phát triển từ năm 2014. Từ nền tảng cơ bản desktop, sau 4 năm, Tummo Spell được thiết kế thành Add-ins m...

Tummo Writer

Nếu bạn là người thường xuyên viết sách, viết tiểu thuyết, viết báo cáo, viết luận văn... thì hãy nên sử dụng Tummo Writer. Tummo Writer là phần mềm hỗ trợ bạn vi...