Add-ins

Dân văn phòng thì đương nhiên luôn làm bạn với bộ ứng dụng văn phòng của Microsoft Office. Nhưng bộ ứng dụng văn phòng của Microsoft đôi khi còn thiếu những công cụ chuyên dụng dành cho dân văn phòng. Dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu những công cụ add-ins dành cho dân văn phòng.

Tummo Utilities

Tummo Utilities là bộ công cụ bổ sung thêm các tiện ích cho Word, hoặc đơn giản hóa một chu…

4 năm ago

Tummo Ghi Chú

Mỗi khi chúng ta dùng Word để viết sách, viết báo, làm luận văn... thì chúng ta dùng công cụ…

4 năm ago

Dictionary for Office Word

Tummo Dictionary for Word là công cụ Add-ins, giải pháp giúp người dùng tra từ điển ngay trên Microsoft Word…

5 năm ago

Pali Dictionary for Word

Trong quá trình nghiên cứu học tập ngôn ngữ Pali, đôi khi Phật tử chúng ta thường dùng Notepad, hoặc…

5 năm ago

Tummo Spell – Phần mềm kiểm tra lỗi chính tả trong Word

Phần mềm kiểm tra lỗi chính tả tiếng Việt Tummo Spell được phát triển từ năm 2014. Từ nền tảng cơ…

5 năm ago

Tummo Writer

Nếu bạn là người thường xuyên viết sách, viết tiểu thuyết, viết báo cáo, viết luận văn... thì hãy nên…

5 năm ago