Ứng dụng

Dictionary for Office Word

Tummo Dictionary for Word là công cụ Add-ins, giải pháp giúp người dùng tra từ điển ngay trên Microsoft Word…

5 năm ago

Pali Dictionary for Word

Trong quá trình nghiên cứu học tập ngôn ngữ Pali, đôi khi Phật tử chúng ta thường dùng Notepad, hoặc…

5 năm ago

Learn Pali with Dhammapada

Công cụ học tiếng Pali cùng với Kinh Pháp Cú (Learn Pali with Dhammapada) với nội dung được thiết kế…

5 năm ago

Tummo Dictionary Maker

Trong quá trình nghiên cứu kinh Phật́, đôi khi có những thuật ngữ, khái niệm chúng ta cần ghi lại…

5 năm ago

Tummo Spell – Phần mềm kiểm tra lỗi chính tả trong Word

Phần mềm kiểm tra lỗi chính tả tiếng Việt Tummo Spell được phát triển từ năm 2014. Từ nền tảng cơ…

5 năm ago

Tummo Writer

Nếu bạn là người thường xuyên viết sách, viết tiểu thuyết, viết báo cáo, viết luận văn... thì hãy nên…

5 năm ago

Pali Dictionary for Android

Find definitions for Pali words, study grammar and pick up new vocabulary with Pali Dictionary. Look up a definitions and…

5 năm ago

Tích truyện Pháp cú

Tập “Tích Truyện Pháp Cú” này được dịch theo bản Anh ngữ “Buddhist Legends” của học giả Eugène Watson Burlingame.…

5 năm ago

Pali Keyboard for Android

Now you can send emails, post Facebook updates and send messages on Whatsapp in Pali using the Pali Keyboard. Pali…

5 năm ago