Blog & News

Bài viết tin tức mới nhất về chủ đề công nghệ dành cho độc giả.

Dictionary for Office Word

Tummo Dictionary for Word là công cụ Add-ins, giải pháp giúp người dùng tra từ điển ngay trên Microsoft Word mà không dùng một ứng dụng bên ngoài. Hơn nữa,...

Read more

Pali Dictionary for Word

Trong quá trình nghiên cứu học tập ngôn ngữ Pali, đôi khi Phật tử chúng ta thường dùng Notepad, hoặc Excel để ghi lại các ghi chú của mình; và...

Read more

Learn Pali with Dhammapada

Công cụ học tiếng Pali cùng với Kinh Pháp Cú (Learn Pali with Dhammapada) với nội dung được thiết kế từ quyển “Dhammapada – Phân tích từ ngữ Pali” của...

Read more

Tummo Dictionary Maker

Trong quá trình nghiên cứu kinh Phật́, đôi khi có những thuật ngữ, khái niệm chúng ta cần ghi lại để tiện việc tra cứu. Thông thường, ta dùng trình...

Read more

Tummo Spell – Phần mềm kiểm tra lỗi chính tả trong Word

Phần mềm kiểm tra lỗi chính tả tiếng Việt Tummo Spell được phát triển từ năm 2014. Từ nền tảng cơ bản desktop, sau 4 năm, Tummo Spell được thiết kế...

Read more

Tummo Writer

Nếu bạn là người thường xuyên viết sách, viết tiểu thuyết, viết báo cáo, viết luận văn… thì hãy nên sử dụng Tummo Writer. Tummo Writer là phần mềm hỗ...

Read more

Pali Dictionary for Android

Find definitions for Pali words, study grammar and pick up new vocabulary with Pali Dictionary. Look up a definitions and thesaurus synonyms with a touch! Pali Dictionary’s word search covers...

Read more

Tích truyện Pháp cú

Tập “Tích Truyện Pháp Cú” này được dịch theo bản Anh ngữ “Buddhist Legends” của học giả Eugène Watson Burlingame. Nhà học giả này đã căn cứ trên nguyên tác...

Read more

Pali Keyboard for Android

Now you can send emails, post Facebook updates and send messages on Whatsapp in Pali using the Pali Keyboard. Pali Keyboard is a standard QWERTY keyboard layout with Pali diacritics...

Read more