Blog & News

Bài viết tin tức mới nhất về chủ đề công nghệ dành cho độc giả.

Dịch Trung Việt bằng phần mềm Tummo Translator

Tummo Translator là phần mềm dịch Trung Việt tự động. Với Tummo Translator bạn có thể tùy ý sửa đổi kết quả dịch bằng cách sửa và thay đổi từ...

Read more

Tummo Dictionary Maker

Tummo Dictionary Maker – A dictionary writing system Tummo Dictionary Maker (TDM) is a dictionary writing system (DWS), or dictionary production system (DPS). It ‘s using writing and producing a...

Read more

Tummo Dictionary Maker

Trong quá trình nghiên cứu kinh Phật́, đôi khi có những thuật ngữ, khái niệm chúng ta cần ghi lại để tiện việc tra cứu. Thông thường, ta dùng trình...

Read more