Desktop

Nếu thường xuyên sử dụng máy tính để bàn, ắt hẵn bạn sẽ cần những công cụ desktop để xử lý công việc. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn những phần mềm máy tính hữu ích nhất trên mọi lĩnh vực.

Dịch Trung Việt bằng phần mềm Tummo Translator

Tummo Translator là phần mềm dịch Trung Việt tự động. Với Tummo Translator bạn có thể tùy ý sửa đổi…

3 năm ago

Tummo Dictionary Maker

Tummo Dictionary Maker - A dictionary writing system Tummo Dictionary Maker (TDM) is a dictionary writing system (DWS), or dictionary…

3 năm ago

Tummo Dictionary Maker

Trong quá trình nghiên cứu kinh Phật́, đôi khi có những thuật ngữ, khái niệm chúng ta cần ghi lại…

5 năm ago