Security

Môi trường internet là một cửa ngỏ dẫn vào thế giới truyền thông công nghệ, nhưng mặt tối của nó là lừa đảo và phát tán virus có hại. Để máy tính của bạn an toàn hơn, chúng tôi sẽ giới thiệu những phần mềm bảo mật hàng đầu hiện nay.

HMA! Pro VPN

VPN (Virtual Private Networks) là một mạng riêng ảo sử dụng hệ thống mạng Internet để kết nối các địa điểm, cho phép bạn kết nối với một host nằm ở xa hàng ngàn ...

CCleaner

CCleaner có lẽ là một phần mềm dọn dẹp máy tính miễn phí phổ biến nhất thế giới với hơn 2 tỷ lượt tải xuống kể từ khi ra mắt vào tháng 4 năm 2013....