Windows

Giới thiệu các phần mềm hay cho máy tính, phần mềm công cụ, phần mềm hệ thống, và đặc biệt là các phần mềm miễn phí trên Windows.

Tummo Dictionary Maker

Trong quá trình nghiên cứu kinh Phật́, đôi khi có những thuật ngữ, khái niệm chúng ta cần ghi lại…

5 năm ago